Background

Korumalı İşyeri Nedir?

KORUMALI İŞYERİ NEDİR?

Glutensiz ‘Bir Başka Kafe’  işgücü piyasasında normal şartlar altında çalışma imkanı kısıtlı olan zihinsel ve ruhsal engelli kişilere istihdam ortamları oluşturulması amacıyla hayata geçirilen KORUMALI İŞYERİ’dir.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan alınan Korumalı İşyeri statü belgesi ve İŞKUR HİBE PROGRAMI ile desteklenmiştir.

Engelli gençlerimizin sosyal, iletişim (dil) becerilerinin gelişmesi, iş ve meşguliyet alanında edindikleri deneyimlerin kullanılması ve pekiştirilmesi, sorumluluk duygusunun ve özgüvenlerinin gelişmesi ile tüm gelişim alanlarında desteklenmeleri amaçlanmış ve uzun vadede ise iş edinmelerini sağlayacak gelişmeler hedeflenmiştir.

Zihinsel yetersizliği olan bireylere gerek yaşadığı andaki, gerekse gelecekteki yaşantılarını sürdürmede, bağımsız yaşam becerisi kazandırılması, kendi kendine yeterli duruma gelen üretken bireyler olarak yaşama tam katılımları açısından önem taşımaktadır.

Zihinsel ve ruhsal engelli bireyler için özgüven ve benlik kavramlarının gelişmesine katkı sağlamak bireyin yeterliliklerinin farkına varmasını sağlamak,engelli bireylerin, çalışmak, para kazanmak, arkadaşlarıyla beraber eğlenmek ve engelsiz kişilerle dostluk kurmak gibi toplumsal faaliyetlere katılabilmelerini sağlamaktır.

Glutensiz ‘Bir Başka Kafe’ ile Engelli bireylerin güven içinde çalışacakları bir ortam oluşturarak iş hayatında aktif olarak yer almalarını sağlanmıştır. Sosyal işletme ortamı, aynı zamanda, servis hizmetleri eğitimlerinin gerçekleştirildiği eğitim atölyesi olarak kullanılmaktadır. Böylece Engelli bireylerin hem düzenlenen eğitim ve etkinliklerle sosyal hayata, hem de iş hayatına katılmaları sağlanmıştır.

Projenin sosyal boyutu ise; engellinin toplumsallaşması ve adaptasyon sürecinin gerçekleşmesini sağlamaktır. Ayrıca tüm süreçlerden daha önemli olarak, toplumun engeli ve engelliyi tanıması, özel bireylerin eğitim ve destekle üretken hale gelişine bizzat tanıklık etmesiyle, sosyal sorumluluğunun farkına varıp, rehabilitasyon sürecine bireysel katılımının sağlanması da amaçlanmaktadır.

BU KAFEDE ÖZEL ÇALIŞANLARIMIZ NELER YAPIYOR?

Korumalı İşyeri olarak, Zihinsel ve ruhsal engelli bireylerin , işletme imajı açısından olumlu yönde katkı sağlayabilecekleri görüşüne inanarak, yiyecek-içecek servisi konusunda gerekli eğitimler verildi ve başarılı olan özel bireylerin istihdamı sağlandı. Özel çalışanlarımız Kafe de servis ve sunum personelleri olarak görev almaktadır. Kafemizde, Engelli çalışanların, neleri yapabildiklerinin farkına varılması sağlanarak birlik, beraberlik, dostluk ve kaynaşma ortamıyla , manevi anlamda gelen müşterilerle özel personellerimizin iletişim kurması hem engelli hem de engelsiz bireyler için “Toplumsal Farkındalık” oluşturulmaktadır.